Navn: Torsten Hansen 
Titel: Dyrlæge
Speciale: Familiedyr og kvæg
Arbejdsområde: Familiedyr, kvæg, svin og hest
Efteruddannelse: Kurser i sundhedsrådgivning ved kvæg samt kurser i behandling af familiedyrslidelser 
Klinik: Tønder Dyrehospital
Aabenraa Dyrehospital