HD/AD

Den bedst kendte røntgenundersøgelse er sandsynligvis røntgenfotografering af hofter og albue hos hunde i forbindelse med screeningsprogrammet for hofteledsdysplasi (HD) og albueledsdysplasi (AD). Der er DKK (Dansk Kennelklub) der har iværksat screeningsprogrammet for at få bekæmpet de to sygdomme.

Hvad er HD?

HD er en lidelse, hvor lårbenshovedet ikke passer ordentlig ind i hofteskålen. Det er en arvelig betinget sygdom, men skyldes også miljøfaktorer såsom hurtig vækst, forkert fodring eller overdreven motion af hunden. Typiske symptomer er, at hunden har svært ved at rejse sig op, er slinger i bagkroppen, halter eller sætter sig hurtig ned, når den er i bevægelse.

Hvad er AD?

AD er en unormal udvikling af albueleddet, hvilket kan give anledning til forskellige lidelser. Fælles for disse lidelser er, at der som følge af fejlbelastning af leddet på sigt udvikles slidgigt. Det vil sige ledbrusken ødelægges mere eller mindre, og rundt om leddet kan der komme knoglenydannelser. Det kan være meget smertefuldt. og begrænse leddets bevægelighed. AD er ligesom HD også en multifaktoriel sygdom, hvor arvelige faktorer sammen med negative miljøbelastninger forårsager sygdommen. Symptomerne ses typisk efter 4-5 måneders alderen, hvor der ses stivhed eller halthed af forbenene, især efter hvile.

             

Hvornår skal min hund røntgenfotograferes for AD/HD?

Hunde skal have en bestemt minimumsalder, før de kan bedømmes af DKK. Hvis din hund har halthedsproblemer, skal de naturligvis undersøges tidligere.

For AD gælder , at alle racer kan fotografers og bedømmes fra 12-måneders alderen. Ved HD fotografering kan de fleste racer undtagen gigantracerne bedømmes fra de er 12 måneder. Gigantracer (Bullmastiff, Dogue de bordeaux, Grand Danois, Kontinental landseer, Leonberger, Maremma, Mastiff, Mastino napoletano, Newfoundland, Pyreneerhund, Sankt Bernhardshund) bedømmes fra de er 18 måneder . 

Hvad skal jeg som ejer foretage mig?

Inden en hund kan røntgenfotograferes for HD/AD skal du købe en rekvisition på http://www.hundeweb.dk/. På forhånd skal du dog ringe og bestille en tid på dyrehospitalet og få oplyst hvilken dyrlæge, der vil foretage røntgenfotograferingen. Dette skal du nemlig angive på rekvisitionen. Du udskriver rekvisitionen og medbringer den til dyrlægen til den aftalte tid på hospitalet. På rekvisitionen er angivet et sagsnummer som skal indfotograferes på billedet. Man skal købe en særskilt rekvisition for henholdsvis HD og AD.

Hvordan undersøges hunden for HD/AD?

Hunden undersøges for HD/AD ved at dyrlægen tager et røntgenbillede af enten hofter eller albuer. Det er et krav, at hunden skal beroliges eller bedøves under optagelsen for at sikre tilstrækkelig afslapning af musklerne, så der opnås et så retvisende resultat som muligt.

Dyrlægen skal sikre dyrets identitet ved at aflæse hundens ID-nummer og sammenholde dette med det aflæste nummer på rekvisitionen.

Hundeejeren skal læse rekvisitionen og sikre sig den er udfyldt korrekt, før han/hun underskriver den. Derefter indsender dyrlægen rekvisitionen sammen med røntgenbillederne.