Større operationer 

Større operationer er operationer, som kan udføres stående, eller i kortvarig sprøjtebedøvelse.
(f.eks. kastration, større sår, fjernelse af simple svulster mm.)