Team Kvæg

Hos Team Kvæg møder du 8 kvægdyrlæger, som alle er klar til at servicere kvægbrugerne i Sønderjylland. Vi holder os løbende opdateret med den nyeste viden på kvægområdet ved specialisering og gennem deltagelse i kurser og kongresser i både ind- og udlandet.

Vi ønsker at sikre den bedst mulige sundhed og produktion i kvægbesætningerne. Det gør vi ved at bruge de seneste diagnostik- og behandlingsmetoder i forhold til det enkelte dyr og selvfølgelig også på besætningsplan.

 

Nyt Nyt Nyt

Fra januar 2019 er vi blevet medlem af:

 

Find også Team Kvæg på Facebook.

Smut ind og "synes god om" os, og få sidste nyt om arrangementer,  tips og ugens gode historie.
Følg linket her

 

 

 

 

 

 

 

Vi tilbyder

Almindelige kvægbesøg
Operationer
 • Kejsersnit
 • Venstresidig løbedrejning
 • Højresidig løbedrejning
 • Blindtarmsdrejning
 • Tarmslyng

Sundhedsrådgivning

Sundhedsrådgivningen tager udgangspunkt i den enkelte kvægbesætnings behov og ønsker. Igennem en dialog mellem besætningsejer og dyrlæge strikkes et rådgivningskoncept sammen, som passer til den aktuelle besætning. Såvel konventionelle som økologiske kvægbesætninger kan gøre brug af sundhedsrådgivning som et værktøj til at optimere produktionen. 

Obligatorisk sundhedsrådgivning (OSR)

NYSR baseres helt på indsamling af kliniske registreringer. Det kan være huld, bør, ketose og ph på urin, CMT og yver, lemmer, gødning.

Registreringerne danner grundlag for analyse af besætningen.

Fodringsvejledning

Reproduktionsarbejde
 • Drægtighedsundersøgelse
 • Undersøgelse af køer, som ikke viser brunst
 • Data-analyse af problembesætninger

Ægtransplantation

Laboratorieundersøgelser
 • Mælkeprøver – bakteriologisk undersøgelse og resistensbestemmelse
 • Gødningsprøver fra kalve – rota-, coronavirus, E.coli 99, chryptosporidier, indvoldsorm
 • Blodprøver – biokemiske profiler

Skriftligt svar foreligger dagen efter.

Indfangning af vilde kvier

Kurser og ERFA-møder

Vi afholder jævnligt kurser og orienteringsmøder. Emner er utallige. Kontakt gerne din dyrlæge med ideer til kursusaftener.

Årsmøder

Bygge-rådgivning

Dyrlægerne i Team kvæg ønsker at bidrage med aktuel viden i byggeprocessen. Ganske ofte ser vi fejl, som medfører problemer i mange år frem.

Emner som sengebåsens dimensioner, mængden af drikke kar og skarpe sving ved malke anlægget vil nedsætte dyrenes velfærd og tilgængelighed til ressourcerne.

Kontakt din dyrlæge før du har bygget.

Undervisning af ansatte i kvægbruget

Team kvæg tilrettelægger gerne uddannelsesseancer vedrørende konkrette sygdoms- eller managements problemer i din besætning. Det kunne være håndtering af den nyfødte kalv, hygiejne, råmælk, navledesinfektion og fodring af kalve mm.

Alternative emner: Pasning af goldko, Paratuberkulose, Salmonella Dublin mm.
Seancerne afholdes gerne på engelsk.

Saneringer

I gangværende saneringer på landsplan:

 • Smitsom mastitis (B-streptokokker)
 • Salmonella Dublin
 • Paratuberkulose

Klinikker

Arrangementer

 

Seneste nyt